Zgłoszenia na ławników w Szczecinie: sądy potrzebują jeszcze 102 kandydatów

Szczecińskie sądy rejonowe i okręgowe poszukują jeszcze 102 osób, które chciałyby pełnić funkcję ławnika w nadchodzącej kadencji, rozpoczynającej się w styczniu. Proces zgłaszania kandydatur potrwa do 6 listopada, po czym w grudniu, podczas sesji rady miasta, odbędą się uzupełniające wybory.

Ławnik to figura prawna biorąca udział w procesie orzekania w specyficznych rodzajach spraw – z dziedziny prawa pracy, prawa rodzinnego oraz niektórych spraw karnych. Dzięki swojej obecności w składzie sądu, ławnik reprezentuje stronę społeczną.

Odpowiedzialność ta wiąże się z pewnymi wymaganiami. Ławnik musi być osobą niezależną – orzeka on bez wpływu jakichkolwiek nacisków zewnętrznych czy też innych zależności. W skład jego obowiązków wchodzi wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia życiowego, aby pomóc w wydaniu sprawiedliwego wyroku.