Wzmocnienie opieki psychologicznej dla pacjentów onkologicznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, zlokalizowane na szczecińskiej ulicy Strzałowskiej, ma przyjemność ogłosić powstanie nowego Zakładu Psychoonkologii. Z inicjatywy centrum, od początku stycznia, zespół specjalistów psychoonkologii zostanie rozszerzony o kolejnego profesjonalistę. Ponadto, trwają intensywne prace remontowe nad budynkiem, który będzie gościł specjalnie zaprojektowane pokoje przeznaczone do terapii grupowej. Celem utworzenia zakładu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do wsparcia psychologicznego dla pacjentów centrum, zarówno przed rozpoczęciem leczenia, jak i podczas jego trwania oraz fazy rehabilitacji.

Jak wyjaśnia Martyna Pawlak-Modzelewska, kierownik nowo powstałego Zakładu Psychoonkologii: „Dla pacjenta, moment otrzymania diagnozy choroby nowotworowej stanowi sytuację kryzysową. Jest to zaskakujące i nieoczekiwane wydarzenie, które przerywa codzienny rytm życia i powoduje zachwianie emocjonalnej równowagi. Już sam proces diagnostyki jest dla pacjentów niezwykle stresujący, pełen niepokoju i niepewności. Pacjenci często sami tworzą różne scenariusze dalszych wydarzeń, co skutkuje ciągłym napięciem”.

Działania Zakładu Psychoonkologii ZCO skupią się na umożliwieniu pacjentom uzyskania wsparcia na każdym etapie walki z chorobą – od diagnozy, przez leczenie, aż po rehabilitację i okres po zakończeniu terapii. „To oczywiście pacjent decyduje, czy skorzysta z takiego wsparcia. Naszym celem jest zapewnienie mu możliwości i swobody wyboru, ale jednocześnie chcemy pokazać, że taka pomoc może mieć pozytywny wpływ na proces leczenia, postrzeganie własnej sytuacji oraz radzenie sobie z trudnościami wynikającymi z choroby” – dodaje Pawlak-Modzelewska.