Potwierdzone: Koalicja Obywatelska nie otrzyma stanowiska wojewody w Zachodniopomorskiem

Bez dwoistych interpretacji można stwierdzić, że Koalicja Obywatelska nie zyska reprezentacji w postaci wojewody na terenie Zachodniopomorskiego. Jak wynika z prowadzonych negocjacji koalicyjnych, upatrywani na to stanowisko są kandydaci bądź z Polski 2050, bądź z Nowej Lewicy.

W najbliższy poniedziałek przewiduje się, iż Sejm dokona wyboru Donalda Tuska na stanowisko premiera. Następnie, we wtorek, rząd pod przewodnictwem Tuska ma otrzymać wotum zaufania. Planowane jest też mianowanie nowych wojewodów jeszcze w tym samym tygodniu.

Informacje na temat obsady ministerialnej są już ustalone i potwierdzone. Trzy osoby ze Szczecina zostaną liderami poszczególnych resortów. Katarzyna Kotula, posłanka z ramienia Nowej Lewicy, obejmie funkcję ministra ds. równości. Dariusz Wieczorek, również reprezentujący Nową Lewicę, zostanie odpowiedzialny za resort szkolnictwa wyższego i nauki. Natomiast ministerstwo sportu i turystyki przypaść ma Sławomirowi Nitrasowi z Koalicji Obywatelskiej.