Wykrycie dwóch ognisk grypy ptaków H5N1 w Polsce

Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych 7 grudnia 2023 roku przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWet – PIB) w Puławach, Główny Lekarz Weterynarii potwierdził wykrycie dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1. Według krajowego systemu numeracji, są to ogniska numer 63 i 64 zarejestrowane w roku 2023.

Dwa nowe ogniska HPAI zostały zidentyfikowane w blisko położonych komercyjnych gospodarstwach hodowlanych, lokalizowanych w miejscowości Ininka, na terenie gminy Goleniów, znajdującej się w powiecie goleniowskim, województwie zachodniopomorskim. Łącznie, w obu tych gospodarstwach hodowano 104 165 indyków przeznaczonych do uboju.

W odpowiedzi na potwierdzenie obecności HPAI, Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła proces implementacji wszystkich niezbędnych środków mających na celu zwalczanie tej choroby. Działania te są realizowane zgodnie z procedurami wynikającymi z krajowego prawa oraz z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687, datowanego na 17 grudnia 2019 roku. Rozporządzenie to jest uzupełnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i dotyczy przepisów mających na celu zapobieganie chorobom wymienionym w wykazie oraz ich skutecznemu zwalczaniu.