Podsumowanie wyników matur 2023 w Zachodniopomorskiem

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna z Poznania udostępniła finalne rezultaty maturalne dla regionu Zachodniopomorskiego. Te wyniki uwypuklają efekty osiągnięte nie tylko w sesji maturalnej w maju, ale obejmują również oceny uzyskane podczas dodatkowej sesji egzaminacyjnej w czerwcu oraz sesji poprawkowej, która miała miejsce w sierpniu.

W 2023 roku, po raz pierwszy, matura była realizowana w dwóch różnych formach. Jedna dotyczyła absolwentów liceów ogólnokształcących, których edukacja trwała cztery lata i odbywali oni egzamin według formuły 2023. Druga forma matury, oparta na zasadach z 2015 roku, była przeznaczona dla absolwentów 4-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia.

Do głównego egzaminu maturalnego z wszystkich obowiązkowych przedmiotów, który odbył się w maju 2023 roku, a także do sesji dodatkowej w czerwcu tego samego roku, przystąpiło łącznie 9173 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych – tak liceów ogólnokształcących, jak i techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia. Pośród zdających znajdowało się również 5 obywateli Ukrainy.

W sierpniu natomiast kolejną szansę na poprawienie wyniku mieli uczniowie, którzy nie zaliczyli tylko jednego z obowiązkowych przedmiotów w części ustnej lub pisemnej. Z tej możliwości skorzystało 968 absolwentów.