Podsumowanie sytuacji na drogach 2022 w zachodniopomorskim

Województwo zachodniopomorskie przedstawiło podsumowanie sytuacji na drogach w 2022 roku. W zeszłorocznym planie inwestycyjnym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie znalazło się 10 inwestycji drogowych. Nie zabrakło takich ważnych inwestycji,  jak obwodnica Trzebiatowa oraz przebudowa dróg wojewódzkich nr 163 i DW-111.

Wielomilionowe inwestycje

Łącznie na te inwestycje wydano 327 mln zł. Ich głównym źródłem finansowania był Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a także nowy program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podkreśla, że większość projektów była i jest realizowana dzięki funduszom unijnym.

Ważne inwestycje ze względu na walory turystyczne

W krainie jeziornym, jednym z ważnych projektów inwestycyjnych była przebudowa odcinka DW-163 między Połczynem-Zdrojem a Dolina Pięciu Jezior. Drogę poszerzono do 7 metrów, a na niej powstały nowe zjazdy, chodniki, zatoki autobusowe, odwodnienie, przepusty oraz oświetlenie. Inwestycja ta kosztowała ponad 36,2 milionów złotych, z czego ponad 32,5 milionów złotych pochodziło z dofinansowania unijnego. Warto wspomnieć, że ponad 3,8 milionów złotych z budżetu państwa.