Planowane powiększenie i modernizacja drogi krajowej nr 22 łączącej Ostrowiec i Szwecję

Z ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargu wynika, że droga krajowa nr 22 między Ostrowcem a Szwecją zostanie poddana gruntownej rozbudowie.

Prace mają objąć nie tylko unowocześnienie nawierzchni, aby zwiększyć jej wytrzymałość na obciążenia do poziomu 115 kN/osia. W planach jest również poszerzenie samej drogi, która będzie wymagała frezowania istniejących warstw bitumicznych. Inwestycja przewiduje też prace przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową wiodącą do miejscowości Czechyń. Prace obejmują także stworzenie nowych zatok autobusowych i renowację istniejących zatok na terenie Nowej Szwecji.

Oprócz tego, przewidywana jest budowa ścieżek dla pieszych oraz tras rowerowych wzdłuż planowanego odcinka drogi. Kontynuując prace infrastrukturalne, zaplanowano przebudowę zjazdów, naprawę i regulację przydrożnych rowów oraz stworzenie systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Szwecja. Aby ograniczyć hałas, postawione zostaną ekrany akustyczne. Inwestycja przewiduje także usunięcie drzew, które mogą stanowić przeszkodę dla rozbudowy drogi.

Wszystkie prace zaplanowano na okres 19 miesięcy licząc od momentu podpisania umowy z wykonawcą projektu.