Działalność zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty związana z organizacją konkursów dla młodzieży szkolnej

Efekt działania pięciu konkursów, w których udział wzięło blisko 300 uczniów, oraz poziom ich zaangażowania i entuzjazmu składają się na esencję tegorocznych konkursów tematycznych, zorganizowanych dla młodzieży uczącej się w szkołach Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

Jerzy Sołtysiak, pełniący funkcję wicekuratora oświaty w regionie zachodniopomorskim, wyjaśnia, że Kuratorium nie ogranicza się tylko do wykonywania nadzoru pedagogicznego. Zajmuje się również inicjatywami, które mają na celu rozwój młodzieży. To właśnie dlatego organizowane są konkursy. Do współpracy przy ich organizacji zaprasza się różne instytucje kultury oraz miejsca pracy.

W ramach odbywającego się konkursu fotograficznego pod tytułem „Piękno detalu, perły architektoniczne” nagrodzono 15 laureatów. Jak to ma miejsce co roku, prace zwycięskie zostają wydrukowane i potem udostępnione publiczności w postaci kalendarza. Kalendarze te były dostępne do odebrania podczas uroczystej gali.

W konkursie na piosenkę „Oda do Wolności”, który był organizowany przy współpracy z Filharmonią im. Karłowicza w Szczecinie, przyznano wyróżnienia dla 7 laureatów.