Byli politycy zachodniopomorscy oskarżeni o nieprawidłowe wydanie 30 mln złotych – informuje NIK

Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła byłym wojewodom zachodniopomorskim niewłaściwe użycie publicznych funduszy, konkretnie kwoty prawie 30 milionów złotych. Według inspektorów NIK, działania tych urzędników mogą stanowić przestępstwo, dlatego wnioski o możliwości popełnienia przestępstwa zostały przekazane właściwym organom ścigania. Sporny punkt dotyczy podpisania umowy na uruchomienie tymczasowego szpitala w Netto Arenie, który jest najważniejszym obiektem sportowym regionu, podczas gdy równocześnie miejscowy szpital również przygotowywał miejsca dla pacjentów z COVID-19.

W oświadczeniu wydanym przez NIK we wtorek czytamy, że inspektorzy z siedzibą w Szczecinie złożyli zawiadomienie o „uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłe głowy regionu zachodniopomorskiego”. Szczegółowe informacje zawarte w oświadczeniu wyjaśniają, że kontrola przeprowadzona w Urzędzie Wojewódzkim w tym regionie doprowadziła do odkrycia działań, które mogą spełniać kryteria przestępstwa.