Borne Sulinowo: co warto zobaczyć?

Wycieczki po tak ciekawym mieście, jakim jest Borne Sulinowo, mogą się dla każdego z nas okazać nie lada gratką. Na czym polega wyjątkowość tej miejscowości? Dla kogo spacery po jej terenie mogą się okazać wyjątkową ciekawostką?

Borne Sulinowo to przede wszystkim malownicza sceneria Pojezierza Szczecineckiego oraz bliskość lasów, które są popularnymi miejscami wśród tych osób, które wolny czas lubią spędzać w aktywny sposób. Choć Borne Sulinowo dość późno zyskało prawa miejskie, osadnictwo ludzkie na jego terenie ma długą historię. Wiadomo, że człowiek pojawiał się tu już w epoce kamiennej, a więc około 10 tysięcy lat p. n.e., wiadomo też, że w rejonie miasta chętnie osiedlała się ludność prasłowiańska, reprezentująca tzw. kulturę przedłużycką. Ważnym okresem w dziejach tej części kraju okazał się wiek XVI, kiedy to na terenie dzisiejszego Bornego Sulinowa zaczęli się osiedlać osadnicy z terenów Westfalii oraz Dolnej Saksonii.

Fakt, iż Borne Sulinowo powstało w miejscu trudno dostępnym, zadecydował o jego popularności wśród wojskowych. Już w latach 30-tych XX wieku Borne Sulinowo zaczęło swą karierę jako wojskowe osiedle. Choć większość z nas kojarzy to miasto z obecnością Armii Czerwonej, warto pamiętać, iż pierwotnie obszar ten służył jako poligon Trzeciej Rzeszy. Co ciekawe, utworzony tu poligon był największym niemieckim poligonem pancernym, w pobliżu którego w ciągu kilku lat powstała niezbędna infrastruktura: koszary wojskowe, bazy sprzętu wojskowego, szpital oraz gmach Szkoły Artylerii Wehrmachtu. Zbudowano tu również osiedle, przeznaczone dla kadry oficerskiej. W lutym 1945 roku to wojskowe osiedle zostało przejęte przez Związek Radziecki, a z istniejącej tu infrastruktury zaczęła korzystać Armia Czerwona. Borne Sulinowo szybko stało się największą bazą wojsk sowieckich w Polsce, a na terenie miasta jednorazowo przebywało około 20 tysięcy osób. Byli to głównie żołnierze radzieccy, kadra oficerska wraz z rodzinami oraz cywile pracujący dla radzieckiej armii. Tak było do 1992 roku, kiedy to Rosjanie opuścili Borne Sulinowo. Od tego czasu miejscowość ta cieszy się prawami miejskimi, staje się też coraz ważniejszym ośrodkiem turystycznym, który bez wątpienia ma się czym pochwalić. Borne Sulinowo to piękne lasy, dobrze rozwinięta baza noclegowa (korzystająca często z opuszczonych obiektów wojskowych) oraz liczne atrakcje, dzięki którym wciąż można poczuć tu klimat dawnego wojskowego osiedla.