Bezpieczeństwo w województwie – warsztaty edukacyjne dla seniorów

Zadaniem Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w regionie, co realizowane jest poprzez współpracę z zachodniopomorską policją. W bieżącym roku przekazano 40 tysięcy złotych na wsparcie programów profilaktycznych, szkoleń funkcjonariuszy pododdziału kontrterrorystycznego oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Akcja Bezpieczny Senior

W ramach programu Bezpieczny Senior policjanci prowadzą warsztaty edukacyjne dla seniorów. Obejmują zagadnienia takie jak zabezpieczenie mieszkań przed włamaniem, metody okradania osób starszych. A także przemoc wobec osób starszych oraz pomoc sąsiedzka. Natomiast program Uniwersytet malucha skierowany jest do dzieci przedszkolnych, gdzie podczas cyklu spotkań przekazywane są materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym.

Szkolenia, Warszawy i kampanie edukacyjne

Wsparcie z budżetu województwa pozwoli także na przeprowadzenie szkoleń medycznych i wysokościowych dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie.  Środki przekazane będą także na kampanię informacyjno-edukacyjną Bezpiecznie w Zachodniopomorskiem – pomagamy i służymy. Celem kampanii jest propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. W ramach działań edukacyjnych dla uczniów placówek oświatowych przeprowadzono  zajęcia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznych zachowań nad wodą.