Problem z nieodwołanymi wizytami u lekarzy

W 2022 roku w Zachodniopomorskiem nie odbyło się ponad 19,5 tysiąca wizyt lekarskich. Chodzi o wizyty, na które pacjenci byli umówieni, ale nie stawili się w szpitalu lub przychodni. Informację tę podała Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie. Instytucja jednocześnie apeluje do pacjentów o wcześniejsze odwoływanie wizyt, na które nie mogą przyjść. Według prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, Michała Bulsy, takie „puste” wizyty to strata czasu lekarza, która mogłaby zostać uniknięta.

Problem, który trzeba rozwiązać

Sygnał ten zwrócił uwagę na pilną potrzebę rozwiązań systemowych i edukacyjnych w celu skrócenia kolejek i poprawy jakości opieki medycznej. Puste wizyty zdarzają się zarówno u specjalistów kardiologicznych, endokrynologicznych, ortopedycznych, okulistycznych, jak i u lekarzy rodzinnych. Medycy apelują do pacjentów, aby zawsze informowali przychodnię, gdy nie mogą stawić się na umówioną wizytę. Taki obrót sytuacji znacznie przyczyni się do poprawy sytuacji i skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.