Zachodniopomorskie firmy triumfują w Konkursie Lodołamacze

Organizacje z regionu zachodniopomorskiego odniosły zwycięstwo w trzech obszarach Konkursu Lodołamacze, zdobywając również kilka specjalnych wyróżnień. Byłe to nagrody o szczególnym prestiżu, bowiem Konkurs Lodołamacze jest najważniejszym i najdłużej utrzymującym się wydarzeniem konkursowym tego typu na terenie Polski.

Ten unikalny konkurs ma na celu ukazanie dobrych praktyk prowadzonych przez różnorodne podmioty – od dużych korporacji, poprzez firmy średniej wielkości, aż po małe przedsiębiorstwa oraz zakłady pracy chronionej. Szeroki zakres społecznego zaangażowania firm jest tu prezentowany: od działań na rzecz pracodawców, poprzez edukację, propagowanie różnorodności, promocję zdrowia, aż po dostępność.

Dnia 18 września, w poniedziałek, w Gdańsku miało miejsce regionalne uroczyste wręczenie nagród XVIII Edycji Konkursu Lodołamacze 2023. W czasie tej gali uhonorowani zostali pracodawcy, którzy zdecydowali się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Laureaci tego konkursu są dowodem na to, że dobre praktyki mogą skutecznie przełamywać stereotypy oraz uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Inspirują także do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia jakości już istniejących stanowisk pracy.

W tym prestiżowym konkursie to właśnie organizacje zachodniopomorskie zgarnęły główne nagrody w trzech kategoriach: „Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa”, „Instytucja” oraz „Zdrowa firma”.