Wzrost zagrożenia pożarowego w lasach zachodniopomorskiego – informacja od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Informacje przekazane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie wskazują na wzrost zagrożenia pożarowego do III, czyli najwyższego stopnia, na terenach leśnych województwa zachodniopomorskiego. Zarówno mieszkańcy, jak i osoby przebywające czasowo w tych obszarach powinny zwracać szczególną uwagę na ten fakt.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, to właśnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie podjęła decyzję o wprowadzeniu najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego dla obszarów leśnych województwa zachodniopomorskiego. To oznacza, że konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na tych terenach.

Podkreśla się, że niezbędna jest natychmiastowa reakcja w przypadku zauważenia pożaru. W takim wypadku, należy jak najszybciej skontaktować się z numerem alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub numerem alarmowym 112. Wszystko po to, aby zminimalizować skutki ewentualnego pożaru i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na tych terenach.

Obecne zagrożenie będzie obowiązywało aż do godziny 10:00 dnia 14 maja bieżącego roku. Wszystkie osoby powinny zwracać się o szczególną ostrożność i świadomość zagrożeń związanych z pożarami w lasach.