Wzmocnienie floty Polregio poprzez zakup trzech używanych pojazdów SA136

Ze względu na problemy z taborowym oraz anulowane połączenia w województwie lubuskim, przewoźnik kolejowy Polregio został zmuszony do poszerzenia swojej floty. W związku z tym, spółka nabyła ostatnio trzy używane jednostki SA136, które Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego próbował sprzedać przez kilka ostatnich miesięcy.

Przywołajmy, że na początku listopada 2023 r., Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego podjął czwartą próbę sprzedaży trzech spalinowych zespołów trakcyjnych typu SA136. Zapraszano oferty zakupu za kwotę 21 milionów złotych netto.

Łukasz Jucha, pełniący funkcję Głównego Specjalisty w Biurze Prasowym Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, powiadomił „Kolejowy Portal”, iż otrzymano jedną istotną ofertę zakupu pojazdów za żądaną sumę 21 mln zł netto od przedsiębiorstwa Polregio. Oferta ta została zaakceptowana i obecnie trwa proces przygotowań do przekazania pojazdów nabywcy.

Zwróciliśmy się z pytaniem do Polregio, gdzie planują skierować nowo nabyte pojazdy po ewentualnych niezbędnych przeglądach. Adam Pawlik, prezes Polregio, odpowiedział: „Każda nowa jednostka daje nam możliwość podniesienia standardu komfortu dla naszych klientów, dlatego nieustannie staramy się rozszerzać tabor Polregio. Nowe wagony zostaną przekierowane tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie, a w tym momencie to oczywiście województwo lubuskie. Mamy nadzieję, że dodatkowe jednostki taborowe zaspokoją oczekiwania podróżnych. W międzyczasie nie ustajemy w naszych wysiłkach na rzecz poprawy sytuacji w regionie.”