Wsparcie w wysokości blisko 10 milionów złotych dla seniorów w Zachodniopomorskiem

Na realizację różnorodnych inicjatyw skierowanych do osób starszych, gminy z regionu zachodniopomorskiego otrzymały prawie 10 milionów złotych. Te środki mają na celu wsparcie najstarszych mieszkańców tych obszarów, którzy często borykają się z różnymi trudnościami. Ważnym elementem jest tu zapewnienie bezproblemowego funkcjonowania miejsc spotkań dla seniorów, takich jak kluby seniora. Równie istotne jest także udzielanie pomocy osobom starszym, które są mniej aktywne i potrzebują dodatkowego wsparcia.

Środki te zostały przyznane przez wojewodę poprzez trzy różne programy. Program „Senior plus” skupia się na umożliwieniu starszym osobom aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. „Opieka 75+” ma na celu zapewnienie odpowiedniej opieki osobom w wieku powyżej 75 lat. Trzeci program, „Korpus wsparcia seniora”, otrzymał dwukrotnie więcej środków niż w poprzednim roku, co pokazuje rosnącą rolę wsparcia dla osób starszych.