Skandal finansowy w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej w Szczecińskich Tramwajach

W piątek, szczecińska firma Tramwaje Szczecińskie ujawniła, że doszło do nielegalnych transakcji na koncie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) działającej pod jej patronatem. Sytuacja ta skłoniła zarząd spółki do powiadomienia odpowiednich organów ścigania o podejrzeniu przestępstwa.

Według źródeł, osoba podejrzana o oszustwo to księgowa firmy. Portal przytacza również wiadomość od Krystiana Wawrzyniaka, prezesa Tramwajów Szczecińskich, skierowaną do zatrudnionych w spółce osób. Treść komunikatu została przekazana 31 sierpnia bieżącego roku.

Z raportu wynika, że niewłaściwe operacje finansowe zostały wykryte przypadkiem przez pracowników Działu Księgowości i Analiz Ekonomicznych spółki. Po ich odkryciu, zarząd PKZP został natychmiast poinformowany o sytuacji. Dzięki analizie dokumentów bankowych udało się ustalić kwotę środków, które zostały nielegalnie wyprowadzone z konta. Na podstawie tych informacji, zarząd spółki zdecydował o zgłoszeniu sprawy do prokuratury.