Rozpoczęcie akcji "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" przez koszalińską policję

Pod egidą hasła „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, funkcjonariusze policji przystąpili do realizacji działań mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pieszych oraz osób poruszających się na jednośladach. W ramach tej akcji, służby mundurowe z Koszalina stawiają sobie za zadanie uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów. Dodatkowo, apelują o zachowanie ostrożności i rozwagi nie tylko wobec pieszych, ale również rowerzystów i motocyklistów. Zwracają także uwagę na konieczność większej ostrożności ze strony kierowców względem te grupy użytkowników dróg.

Działania koszalińskich funkcjonariuszy pod szyldem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” są prowadzone z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Ich celem jest znalezienie skutecznych metod na zmniejszenie liczby incydentów drogowych, w których biorą udział. Przy tym, mundurowi nie zapominają o kierowcach, zwłaszcza jeżeli chodzi o wykroczenia, które popełniają wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Chcąc zredukować liczbę incydentów drogowych z udziałem pieszych, funkcjonariusze policyjni koncentrują się na wykrywaniu i eliminowaniu wykroczeń, które są popełniane zarówno przez pieszych jak i kierowców w okolicach przejść dla pieszych. Zwracają również uwagę na rowerzystów, którzy często zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i poruszają się po drogach bez wymaganego oświetlenia. Częste przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem pieszych to nieostrożne wchodzenie na jezdnię, przechodzenie przez ulicę w miejscach niedozwolonych oraz wtargnięcia zza pojazdu. W sytuacji kolizji z szybko jadącym samochodem, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego mają niewielkie szanse na uniknięcie urazu. Dlatego funkcjonariusze apelują do motocyklistów o przestrzeganie przepisów i rozwagę na drogach. Dodatkowo, w ramach akcji mundurowi kontrolują też stan trzeźwości kierujących.