Rekordowe ceny za parking w Szczecinie – skuteczna metoda na walkę z porzucaniem samochodów

Szczecin jest siedzibą jednego z potencjalnie najdroższych parkingów w kraju. Właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa, która tłumaczy, że to środek przeciwdziałania nieodpowiedzialnemu pozostawianiu pojazdów na osiedlu, czasami na okres nawet do miesiąca. Mieszkańcy byli znużeni tym zjawiskiem i stale braku miejsc parkingowych, co skłoniło zarząd do nałożenia znacznych opłat.

Rafał Szarałata, reprezentujący wspólnotę mieszkaniową, wyjaśnił powody wprowadzenia wysokich stawek za parkowanie na terenie osiedla podczas rozmowy w Polsat News. Przekazał, że sytuacja stała się nieznośna, kiedy pojazdy były pozostawione bez nadzoru na przestrzeni jednego czy dwóch miesięcy. Zauważył także, że samochody były często wykorzystywane jako miejsca imprez alkoholowych, gdzie palono papierosy oraz załatwiano potrzeby fizjologiczne, traktując pojazd jako osłonę. Ta nieakceptowalna praktyka sprowokowała mieszkańców do działania i doprowadziła do uchwalenia zakazu parkowania – dodał Szarałata.