Planowana obwodnica Rusinowa: rozpoczęcie przetargu na projekt i budowę 4,5 km trasy

GDDKiA ogłosiła przetarg na stworzenie nowej obwodnicy o długości 4,5 km w miejscowości Rusinowo, położonej na drodze krajowej nr 22 pomiędzy Wałczem a Człopą. Inwestycja ta ma być realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Przewidywany termin zakończenia prac to rok 2027, a realizacja odbędzie się według formuły „Projektuj i buduj”.

Informacje przekazane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad podają, że oferty w przetargu na zaprojektowanie i wzniesienie nowej obwodnicy będą zbierane do 19 grudnia bieżącego roku. Planowane jest również podpisanie umowy z wykonawcą w nadchodzącym roku.

Po zawarciu kontraktu, przyszły wykonawca będzie miał przed sobą okres 17 miesięcy na przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z projekcją GDDKiA, prace budowlane przy obwodnicy mają potrwać 15 miesięcy, co umożliwi jej oddanie do użytku w 2027 roku.

Trasa nowej obwodnicy została już zaplanowana i uzyskała pozytywną decyzję środowiskową. Zgodnie z założeniami, nowa arteria drogowa ma prowadzić na wschód od Rusinowa, skutecznie omijając tę miejscowość.