Nowe regulacje prawne otworzą drogę dla współpracy instytucji i ułatwią budowę schronów

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o obronie cywilnej, której głównym celem jest stworzenie solidnej podstawy do efektywnego współdziałania między różnorodnymi instytucjami. Również remontowanie i konstruowanie schronów ma zostać ułatwione dzięki planowanym przepisom.

Ustawa, nad którą pieczę sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej, ma na celu nie tylko wyznaczyć formalne mechanizmy działania, ale także uprościć procesy inwestycyjne, zaznacza wiceminister Stanisław Wziątek. Wśród uproszczeń znajdzie się zdecydowane ułatwienie realizacji projektów o charakterze obronnym, a w szczególności tych związanych ze schronami. Przewidziane są również zmiany dotyczące wyznaczania tzw. miejsc rozśrodkowania.

Jak jednak podkreśla wiceminister, inwestycje te będą realizowane sukcesywnie. Nie ma mowy o tym, że nagle zostanie przyznany olbrzymi budżet na budowę schronów – wszystko będzie dostosowywane do prowadzonych inwestycji, zwłaszcza tych o charakterze publicznym, które mają służyć celom obrony cywilnej.

Obecnie nowela ustawy jest na etapie konsultacji. Po ich zakończeniu, zostanie skierowana do Sejmu w celu dalszego procedowania.