Finalizacja drugiego etapu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 111

Kulminacja wartego ponad 26 milionów złotych drugiego etapu odnowienia drogi wojewódzkiej numer 111 na odcinku między Recławem a Stepnicą już za nami. Projekt obejmował segment drogi o długości 2,6 kilometra przechodzący przez miejscowość Stepnica. Ogólna suma przeznaczona na renowację DW 111 wynosiła ponad 140 milionów złotych, z czego niemal 118 milionów pochodziło z funduszy Unii Europejskiej.

DW 111 to arteria komunikacyjna biegnąca wzdłuż Zalewu Szczecińskiego, która stanowi alternatywę dla drogi S3 jako połączenie z morzem.

„Przebudowa tej drogi była jednym z kluczowych projektów inwestycyjnych w dziedzinie infrastruktury dla samorządu województwa” – wyjaśnił Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. „Znaczenie tego zadania wzrasta szczególnie w okresie letnim, kiedy to natężenie ruchu na tej trasie jest największe. Dzięki modernizacji podróżowanie tą drogą stało się bardziej komfortowe i bezpieczne”.

Odnowiona DW 111 odgrywa również znaczącą rolę dla rozwoju portu w Stepnicy. W okresie od roku 2018 do 2020 zanotowano tam znaczący wzrost przeładunków, z 16,4 tysiąca ton do 32,2 tysiąca ton. Większość transportowanych tam ładunków trafia następnie na drogi, które muszą być przystosowane do dużych obciążeń.