Droga S3 do Świnoujścia: Kwestia trwałości inwestycji budzi obawy mieszkańców

Mieszkańcy miejscowości na trasie nowo budowanej drogi S3, mającej poprowadzić do Świnoujścia, wyrażają swoje zaniepokojenie stanem inwestycji. Zauważyli, że intensywne opady deszczu stworzyły wyraźne koryta w piaskowym podłożu drogi, które stanowi fundament jej konstrukcji. Jeszcze poważniejszym problemem jest fakt, że pierwotnie ułożone warstwy nawierzchni już zostały podmyte, co rodzi wątpliwości co do przyszłej stabilności całego przedsięwzięcia.

Budowa ekspresowej drogi S3 na terenie Pomorza Zachodniego to temat, który angażuje wiele stron. W sierpniu 2020 roku GDDKiA zawarła umowy na realizację brakującego odcinka tej kluczowej dla regionu trasy, mającego aż 33 km długości. Prace przy odcinku pomiędzy Świnoujściem i Dargobądzem prowadzone są przez firmę Polaqua.

Z kolei fragment drogi pomiędzy Dargobądzem a Troszynem realizuje konsorcjum składające się z firm Polbud Pomorze (jako lider), PRD Nowogard oraz INTOP, które pełnią rolę partnerów. Cała inwestycja jest przeprowadzana według formuły „Projektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawcy odpowiedzialni są zarówno za projekt, jak i realizację inwestycji.