Nowy ustawodawczy impuls dla rozwoju turystycznych tras rowerowych

Doświadczenie pokazuje, że potrzebna jest dedykowana ustawa rowerowa, która umożliwi szybsze i lepsze lokalizacje budowy ścieżek rowerowych przeznaczonych do celów turystycznych. Dyskusja na ten temat miała już miejsce w Sejmie, gdzie społeczność województwa zachodniopomorskiego ma istotne zagadnienia do zaproponowania.

W czasie ostatniego spotkania parlamentarnego zespołu zajmującego się problematyką transportu rowerowego, debata ta została podjęta, ale nie ograniczała się tylko do tego forum. Marszałek Olgierd Geblewicz z województwa zachodniopomorskiego prowadził rozmowy na ten temat również ze Sławomirem Nitrasem, ministrem sportu i turystyki.

Kwestii dotyczącymi dróg rowerowych toczy się wokół uproszczenia procedur związanych z budową nowych turystycznych ścieżek rowerowych. Aktualnie obowiązujące przepisy prawne skutkują tym, że łatwiej jest realizować takie projekty wzdłuż istniejących szos, w pasie drogowym. W takich przypadkach korzysta się z tzw. specustawy drogowej, która przez ponad 20 lat była stosowana przy planowaniu i przygotowywaniu do budowy dróg dla pojazdów. Całość procedur odbywa się poprzez jedno zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.