Intensywna walka rolników zachodniopomorskich o reformy w polskim rolnictwie

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, rolnicy z Zachodniopomorskiego podejmowali zdecydowane działania, mające na celu wprowadzenie istotnych zmian w sektorze rolnym w Polsce. Przykładem jest Edward Kosmal, reprezentujący Solidarność Rolniczą, z którym mieliśmy okazję porozmawiać w ramach cyklu dialogów przed wyborami.

Nasze spotkanie odbywa się w krytycznym momencie, kiedy zbliżają się wybory. Zapytaliśmy Pana Kosmala o to, co będzie dla niego najważniejsze, jeśli uda mu się zdobyć miejsce w parlamencie.

Odpowiedź Edwarda Kosmala była jednoznaczna – priorytetem powinna być stabilizacja ekonomii. Podkreślił, że obecnie jest ona destabilizowana decyzjami Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej. Wspomniał o wprowadzeniu Zielonego Ładu, nowych regulacjach oraz ograniczeniach produkcji, środków ochrony roślin i nawozów.

Kosmal zwrócił uwagę na dwa kluczowe wydarzenia – konflikt na Ukrainie oraz pandemię COVID-19. Jak podkreślił, te czynniki miały ogromny wpływ na rynki, powodując wyraźne skoki cen nawozów. Pomimo wysokich cen zboża w ubiegłym roku, bezpardonowy napływ ukraińskiego zboża na polskie rynki doprowadził do drastycznego załamania rynku zbożowego w Polsce i spadku cen. Rolnicy nie mieli gdzie sprzedawać swojego plonu.

W konsekwencji, zboże stało się dwa razy tańsze, a rolnicy musieli spłacać drogie kredyty. To znacznie zakłóciło gospodarkę.