Delegacja Tomasza Szmydta w Krajowej Radzie Sądownictwa: pełnione obowiązki i brak dostępu do informacji niejawnych

Ewa Łosińska, rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), poinformowała w piątkowym oświadczeniu, że Tomasz Szmydt pełnił funkcję dyrektora Wydziału Prawnego w biurze tej instytucji na podstawie delegacji. Jego kadencja trwała od 1 września 2018 roku do 28 sierpnia 2019 roku, a w tym czasie nie miał dostępu do dokumentów z informacjami niejawnymi.

Podczas plenarnego posiedzenia KRS, które miało miejsce 17 maja, przewodnicząca Rady – sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka – omówiła detale pracy Tomasza Szmydta w biurze Rady. Dowiedzieliśmy się, że Szmydt pełnił rolę dyrektora Wydziału Prawnego w okresie od września 2018 roku do sierpnia 2019 roku – takie informacje zawierało oświadczenie rzeczniczki KRS.

Na tym samym posiedzeniu, przewodnicząca Pawełczyk-Woicka przedstawiła także zakres obowiązków wykonywanych przez Szmydta, jak również decyzje, które podejmował i korespondencję, którą przygotowywał. W komunikacie podkreślono, że Szmydt nie miał dostępu do dokumentów zawierających informacje niejawne.

W komunikacie zaznaczono także, że wszyscy członkowie Rady otrzymali dostęp do odpowiednich dokumentów dotyczących pracy Tomasza Szmydta w formie elektronicznej, w specjalnym folderze na intranecie. Dyskusję na temat pracy Szmydta w KRS postanowiono jednak odłożyć do czasu, aż wszyscy członkowie Rady zapoznają się z całością udostępnionej dokumentacji.